Naujienos
Tikslai
Istatai
Istorija
Struktura
Projektai
Leidiniai
Renginiai
Kviečia
Nuorodos
Nuotraukos
Anketa
Prisijungti
Naujienos
2016 m. balandžio 27 d. 16 val. maloniai kviečiame į renginį „KAS SVARBU KAUNUI ŽENGIANT Į ŽINIŲ VISUOMENʓ, kuris vyks Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, Vytauto pr. 52 . Programoje: sutiksime prof., XXVII knygos mėgėjų draugijos nario Vygando Čapliko knygą „KARJALA VERŽIASI ATEITIN“, atversime Perpetua Dumšienės – Lietuvos žurnalistų sąjungos narės, LUMA ir XXVII knygos mėgėjų draugijos narės parengtą knygą Antanas Kalanavičius „Dvi saujos laiko“. Meninę programą, skirtą Motinos dienai atliks Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vadovė Danutė Šakalienė) ir ansamblis „Svaja“ (vadovė Jūratė Dailydėnienė). Renginį organizuoja Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)- Graduated Women International padalinys Lietuvoje, XXVII knygos mėgėjų draugija ir Lietuvos švietimo istorijos muziejus. Renginio vedėja – Dalia Poškienė. Laukiame Jūsų susitikime.

2016.01.16 dienos šeštadienis buvo labai šaltas, tačiau Kaune Jono ir Petro Vileišių mokyklos salėje buvo karšta nuo beveik 300 iš visos Lietuvos susirinkusių skautų ir gausaus būrio žiūrovų. Čia 17-ą kartą vyko Respublikinio skautų dainos konkurso“ Gražių dainelių daug girdėjau“, skirto vyriausio skautininko F. Šakalio atminimui finalas. Keturiasdešimt penkiuose pasirodymuose dalyvavo įvairaus amžiaus atlikėjai : nuo pačių jauniausių (6-10 metų) skautų ir kandidatų į skautus, skautų, vyresnių bei patyrusių skautų ir baigiant skautų vadovais. LUMA džiaugiasi tokiu kultūriniu reiškiniu, kuris ugdo bendrystės jausmą, tautiškumą, pagarbą dainuojamajam paveldui ir tradiciškai remia šį konkursą. Šiemet apdovanojome Alytaus krašto skautų vadovę Ritą Baranauskienę už ilgametį nuoširdų darbą, ruošiant skautus dainų konkursui. Solistę, patyrusią skautę Aušrinę Neniškytę, užaugusią kartu su skautų dainų konkursu ir dainuojančią jau 7-e konkurso finale. Skautą vytį Paulių Tamolę už daugkartinį išradingą skautų dainų konkursų vedimą

2016 m. vasario 14 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje tradicinėje Žaliakalnio bendruomenės valandoje „Tu ant žalio kalno gyveni“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas su Vasario 16-tąja. Tai Lietuvos šventė, šventė, kai galime džiaugtis iškovota laisve ir Nepriklausomybe. Lietuva, Jos žmonės turi branginti tai, kad gyvename taikioje valstybėje, kad turime suvokti, koks sudėtingas Pasaulio tautų gyvenimas, kai Sirijoje liejasi kraujas, kai žmonės su šeimomis priversti bėgti nuo karo, nuo baisių padarinių... Turime prisiminti ir tai, kad į Europos šalis plūsta tūkstančiai migrantų su mažais vaikais gelbėdamiesi nuo skurdo, bado, persekiojimų. Minėti valstybės dieną monsinjoras kvietė susiburti ne tik iškilmėse, bet ir su šeimomis, vaikais, artimaisiais, ,,taip, kaip susirenkama prie Kūčių, Velykų stalo, taip, kaip burėmis vieningai į Baltijos kelią... kaip kviečia vienybei ir stiprybei dr. Vincas Kudirka „Tautiška giesme“. Tautiška giesme, plazdant trispalvėm žvakių liepsnelėms, prasidėjo ir ši iškili sekmadienio valanda... Tautiškomis juostelėmis pasipuošę svečius pasitiko Bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“, vadovas Arvydas Paulauskas. Koncertinėje programoje „Dainos Lietuvai“ skambėjo dainos, eilės... Paminėti šią iškilią šventę pakvietė šio renginio organizatoriai - Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys. Renginio vedėjos - LUMA prezidentė Dalia Poškienė ir BC „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė pristatė svečius. Sveikinimo žodį tarė ir LUMA Kauno skyriaus pirmininkė Liudvika Naginevičienė. Vasario 16-tosios šventėje paminėti ne tik iškilių Valstybės vyrų – nepriklausomybės akto signatarų istoriniai darbai. Svarbų vaidmenį kelyje į nepriklausomybę suvaidino ir Lietuvos moterys. Valstietės, sodietės, išleidę vyrus kovoti, saugojo šeimos židinį, augino ir mokė vaikus. Tai jos – lietuvės moterys išaugino tuos didžiavyrius, tai joms reikia nulenkti galvas, kad ėmėsi ginti teises, kreiptis į tautiečius... Apie dvidešimtojo amžiaus pradžios įvykius, apie lietuvių bendruomenes, aktyvius jaunus žmones Sankt-Peterburge, Maskvoje, Voroneže, apie Steigiamojo Seimo organizavimą, kuriam pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, apie kitus svarbius istorinius tarpsnius kalbėjo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros profesorė dr. Virginija Jurėnienė. Pranešime „Moterų indėlis į Vasario 16-osios aktą“ garbi viešnia ne tiki pateikė daug svarbių istorinių faktų, bet ir išsakė mintį, kad Lietuva dar neturi paminklo Motinai, Moteriai, kad Jos indėlį dar per menkai teįvertiname... Lietuvės moters paveikslą šiandien ne vien Jos teisių, lygių galimybių ginimu kuriame... Nuo pirmųjų žodinių pasakojimų, dainų, nuo sakmių ir legendų gyvas moters – motinos, mokytojos paveikslas atskleidžiamas literatūroje. Apie Moters meilę gamtai, vaikams, apie darbštumą, pasiaukojimą kalbėjo rašytojas Laimonas Inis, ne tik pasakodamas apie savo kūrinių herojes, bet ir apžvelgė, koks svarbus vaidmuo tenka moteriai – ne tik būti politikoje, bet ir savo nematomais, gal ne visada įvertinamais darbais puoselėjančiais lietuviškas tradicijas, skiepijančias meilę savo tėvynei... Tūkstantmetėje mūsų istorijoje, kovoje už laisvę, taikią būtį mena ir istoriniai šaltiniai. Nuo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikų iki dabarties, nuo Vytauto Didžiojo laikų, kryžiuočių kovų, šalia kunigaikščių, karalių, buvo ir jų žmonos – Birutė, Vytautė, karalienė Jadvyga. Apie žymias lietuvių moteris, jų švietėjišką veiklą, apie dvidešimtojo amžiaus šviesuoles – Feliciją Bortkevičienę, Žemaitę, G. Petkevičaitę- Bitę ir kitas kalbėjo istorijos mokslų daktaras Steponas Gečas. Istorijos, literatūros, tautotyros pamokos, lydimos choro dainų, palydėtos skambiomis lietuviškomis dainomis, su tikėjimu, kad „žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kad Vinco Kudirkos, Maironio žodžiai, tapę Lietuvos himnais, primins meilę brangiai Tėvynei, Jos žmonėms. Nepriklausomybės kelią tą valandą lydėjo ir virtuali istorinė ikonografijos paroda iš XXVII knygos mėgėjų draugijos nario Henriko Kebeikio rinkinių, kurioje – laiko ženklai, bylojantys apie pirmuosius Nepriklausomybės ženklus, sukurtus Šveicarijoje 1914 metais, apie pirmuosius mūsų jaunos valstybės kūrėjus... Istorinę valandą prisimins ir choro „Gaida“ dainininkai, kurio vadovui Arvydui Paulauskui padėkos, atminimo dovaną įteikė Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas. LUMA prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė Fotografijos D.Poškienės ir A.Narušienės P.S. Dėkojame renginio organizatoriams Bendruomenės centrui „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnijai, seniūnui B. Girdauskui, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padaliniui ir Lietuvos universitetų moterų asociacijai (LUMA).

LUMA Kauno skyrius maloniai kviečia 2016 m. vasario 27 d. 11 val Tautos namuose (Vytauto pr. 79) vyksiantį edukacinį renginį „Judėk, bendrauk, gyvenk linksmiau“. Programoje: Teorinė dalis – paskaita „Judėjimas ir sveikata“ – pranešėja Kauno kolegijos Medicinos fakulteto docentė dr. Viktorija Piščalkienė. Dalyvaus linijinių šokių klubas „Vėjūnė“ (vadovė Rūta Dzikienė).

2016 m. vasario 14 d. 12 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant žalio kalno gyveni“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vyks Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31A ). Koncertinę programą „Dainos Lietuvai“ atliks Bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“, vadovas Arvydas Paulauskas. „Moterų indėlis į Vasario 16-osios aktą“, kalbės Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros profesorė dr. Virginija Jurėnienė. Apie moteris istorijos paminkluose ir literatūroje kalbės istorijos dr. Steponas Gečas ir rašytojas Laimonas Inis. Veiks virtuali paroda „Nepriklausomybės keliu“ iš Henriko Kebeikio ikonografijos rinkinių. Renginio vedėjai – LUMA prezidentė Dalia Poškienė ir BC „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė ir Renginio organizatoriai: Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys.

Kauno kultūros centre „Tautos namai“ surengtas Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) visuotinis rinkiminis susirinkimas ir respublikinė konferencija „Šviestis ir šviesti“, skirta Bendruomenių metams. Renginio organizatoriai – Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) – Graduated Women International padalinys Lietuvoje, partneriai – Kauno kultūros centras „Tautos namai“. Pilnutėlėje „Tautos namų“ salėje dalyvavo svečiai – LUMA skyrių narės iš Mažosios Lietuvos, Alytaus, Prienų, Kauno, Vilniaus I ir II skyrių, bendruomenių nariai, miesto svečiai. Garbieji svečiai - LR Seimo narys, LR Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, prof. Vida Marija Marija Čigriejienė, Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, Vydo Gedvilo patarėjas Vladas Kaftaniukas sveikino konferencijos dalyvius, kalbėjo apie aktualias problemas, kurias, bendraudamos su kultūros, švietimo, valstybės institucijomis, gali padėti spręsti Moterų organizacijos. Apie bendradarbiavimą ne tik kultūros srityje, bet ir Lietuvos žmonių sveikatinime pasisakė prof. habil. dr. J. Pundzius. Jis yra Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, buvęs ilgametis Kauno medicinos universiteto Kauno klinikų vadovas, visose srityse žinomas kaip ryžtingų pokyčių šalininkas, nevengiantis iššūkių, drąsiai priimantis sprendimus. Šiuo metu prof. J.Pundzius yra Kauno klinikų Chirurgijos klinikos vadovas ir laikomas vienu geriausių chirurgų Lietuvoje, yra atlikęs tūkstančius sudėtingiausių operacijų, tame tarpe ir pirmąją Lietuvoje kepenų transplantacijos operaciją. Konferencijai nuotaikingą koncertą dovanojo etnografinis ansamblis „Brydė“ (vadovė Teofilė Vozbutienė), kurį globoja Kauno pilietinės bendruomenės centras "Dainava“ (pirmininkė Jolanta Kaminskienė). Visuotiniame ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime apžvelgta LUMA skyrių veikla Lietuvoje, JAV (Čikagoje). Susirinkime išsamias ataskaitas pateikė Pagėgių (Mažosios Lietuvos) pirmininkė Elena Stankevičienė, Prienų skyriaus pirmininkė Jūratė Milaknienė, Vilniaus I skyriaus vicepirmininkė Teodora Dilkienė. Didžiausio (skaitlingiausio) Kauno skyriaus ataskaitą pateikė pirmininkė Liudvika Naginevičienė Buvo pristatyti jauniausieji skyriai ir jų vadovės – Vilniaus II skyriaus pirmininkė Eglė Prieskienienė ir Alytaus - Stasė Galkevičienė. Apie LUMA Čikagos skyriaus veiklą kalbėjo ataskaitoje Dalia Poškienė. Lietuvos asocijuotų moterų uždavinius, strategiją, vietą tarptautinėje erdvėje kalbėjo LUMA garbės narė, Zonta International tinklo Lietuvoje direktorė Ina Dagytė – Mituzienė. Finansinės veiklos ataskaitą parengė Audronė Jurevičiūtė, revizijos komisijos pirmininkė Ilona Katiliūtė. Įvertinus prezidentės ir revizijos komisijos ataskaitas, naujai kadencijai išrinkta prezidente Dalia Poškienė. Taip pat išrinkta nauja LUMA valdyba. Ją sudaro: Prezidentė – Dalia Poškienė, Narės: Audronė Jurevičiūtė, Virgilija Randienė, Aušra Margarita Pleseckienė, Ina Dagytė- Mituzienė, Teodora Dilkienė, Eglė Prieskienienė, Jūratė Milaknienė, Stasė Galkevičienė, Vida Jasaitytė, Liudvika Naginevičienė , Rima Kašubaitė-Binder, Ada Azaravičienė . Artimiausiu metu naujos kadencijos valdyba pasiskirstys pareigomis, aptars tolesnes veiklos gaires, pasitars dėl revizijos komisijos sudarymo, svetainės administravimo. Dėkojame kultūros centrui „Tautos namai“, BC „Dainava“, KBCA pirm. Ramūnui Navickui už nepaprastą bendrystę ir tikime, kad puikus tarpinstitucinis bendradarbiavimas prisidės prie kultūrinio švietimo, miesto, respublikos prioritetinių metų veiklų įgyvendinimo. Parengė Dalia .Poškienė

Sausio 30 d. 12 val. Kauno kultūros centre “Tautos namai” (Vytauto pr. 79, mažoji salė) Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) – Graduated women international padalinys Lietuvoje rengia respublikinį visuotinį susirinkimą -konferenciją “ŠVIESKIS IR ŠVIESK”, skirtą Bendruomenių metams. Programoje - 12.val. 13.20 val. LUMA visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas LUMA nariams. 13.30 val. Etnografinio ansamblio „Brydė“ (vadovė Teofilė Vozbutienė) koncertas. Šventėje dalyvaus ir pasisakys LR Seimo narys Vydas Gedvilas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, prof. Vida Marija Čigriejienė, LR Seimo pirmininkės pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo patarėjas Vladas Kaftaniukas, Kauno pilietinės bendruomenės centro "Dainava“ pirmininkė Jolanta Kaminskienė, LUMA skyrių nariai iš Mažosios Lietuvos, Prienų, Alytaus, Vilniaus, Kauno. Renginio organizatoriai – Kauno kultūros centras „Tautos namai“ ir Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA). Visų narių dalyvavimas būtinas. Po renginio su svečiais pabendrausime prie suneštinio vaišių stalo.

2015 m. gruodžio 20 d. 12 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, A.Mickevičiaus g. 19, Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) rengia šventinę padėkos popietę. Renginys skiriamas Lietuvos etnografinių regionų metams Dalyvaus 2015 m. Felicijos Bortkevičienės Kalbos premijos laureatas Benjaminas Kodratas. Meninę programą dovanos smuikininkė Milda Čepinskienė ir ansamblis „Vėjas“ atlikėjai – Gintaras Aleknavičius, Monika Lisauskienė. Įžvalgomis į 2016-uosius – Bendruomenių metus pasidalins LUMA prezidentė Dalia Poškienė, Kauno skyriaus pirmininkė Liudvika Naginevičienė. Apie Lietuvos moterų indėlį į valstybės ir tautos tvirtinimą kalbės LUMA garbės narė, Zonta International tinklo Lietuvoje direktorė dr. Ina Dagytė -Mituzienė. Veiks LUMA darbų paroda. Maloniai kviečiame Kauno bendruomenių centrų narius, vadovus, kauniečius. Renginio globėjas – Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius ir LIMVILA.

215 m. lapkričio 28 d. 11 val. Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje , Vytauto pr. 52 Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Kauno skyrius maloniai kviečia į tradicinį susitikimą. Pranešimą "Senėjimo tapatumas".skaitys VU dr. Gražina Rapolienė. Meninę programą dovanos vyrų choras "Beržynas" .Maloniai kviečiame. Renginio organizatoriai – Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) ir Lietuvos Švietimo istorijos muziejus

2010-03-22 Mūsų svetainė persikėlė į naują serverį.

2006-06-09 Sukurtas LUMOS tinklalapis

2006 © D & M & E